อากรแสตมป์ 30 บาท

รู้ก่อนใช้! อากรแสตมป์ 30 บาท คืออะไร? ใช้งานแบบไหน? 

อากรแสตมป์ 30 บาท หรือตราสาร คือภาษีประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากรที่ทางรัฐเรียกเก็บเมื่อมีการไปติดต่อเพื่อจัดทำเอกสารทางราชการหรือหนังสือสัญญาต่าง ๆ ขึ้นมาในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะต้องนำอากรแสตมป์ตามจำนวนที่เรียกเก็บปิดไว้บนเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย เพราะหากไม่มีอากรแสตมป์หรือติดไม่ครบจำนวนที่เรียกเก็บก็ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เพราะจะถือว่าเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์ ซึ่งการติดต่อราชการในแต่ละรูปแบบนั้นก็จะเรียกเก็บอากรแสตมป์ไม่เท่ากัน และเพื่อเป็นการป้องกันการนำไปใช้อย่างผิดวิธี เราจึงมีวิธีการใช้อากรแสตมป์แบบสามสิบบาทมาบอกกันว่าใช้งานแบบไหนและต่างจากแสตมป์ทั่วไปอย่างไร?

อากรแสตมป์ เหมือนกับแสตมป์ทั่วไปหรือไม่?

หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า อากรแสตมป์ นั้นเหมือนกับแสตมป์แบบทั่วไป แต่ความจริงแล้วไม่เหมือนกัน หากนำแสตมป์แบบทั่วไปไปติดจะทำให้เอกสารใช้ไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ โดยอากรแสตมป์ จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับแสตมป์ทั่วไป แต่จะมีตัวอักษรกำกับเอาไว้ที่ด้านบนว่า “อากรแสตมป์” และด้านล่างจะเป็นจำนวนค่าเงินของอากรแสตมป์ แบ่งออกเป็น 3 แบบคือ แบบ 1 บาท, 5 บาท และ 20 บาท โดยจะต้องนำมาติดให้ครบตามจำนวนที่รัฐเรียกเก็บ ต่างจากแสตมป์แบบทั่วไปที่เป็นรูปภาพลวดลายต่าง ๆ เป็นแสตมป์ ติดจดหมายที่ใช้สำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์ ไม่สามารถนำมาใช้แทนกันได้ หากใครที่ไปติดต่อราชการก็อย่าลืมตรวจสอบดูให้ดีว่ารัฐเรียกเก็บอากรแสตมป์แบบไหนและจำนวนเท่าไหร่ เพื่อไม่เผลอนำแสตมป์แบบทั่วไปไปติด เพราะนอกจากจะใช้ไม่ได้แล้วยังทำให้เสียเวลาด้วย

อากรแสตมป์ ใช้อย่างไร เหมาะสำหรับการใช้งานแบบไหน?

สแตมป์อากรจะใช้กับใบมอบอำนาจที่ทางรัฐออกให้ตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 113 ที่กำหนดเอาไว้ว่า “(ก) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท(ข) มอบอำนาจให้บุคคลคนเดียว หรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว อากรแสตมป์ (ค) มอบอำนาจให้กระทำการ มากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบคนละสามสิบบาท”

หมายความว่าอากรแสตมป์นั้นจะใช้สำหรับเอกสารมอบอำนาจในวรรค (ข) ที่เราต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปจัดการแทนมากกว่า 1 ครั้ง แต่ทุกครั้งที่ไปจัดการเรื่องเอกสารจะต้องเป็นคนเดียวกันเสมอ ใช้อากรแสตมป์ 30 บาท แต่หากมีการเปลี่ยนผู้รับมอบอำนาจเป็นคนใหม่ในครั้งต่อไปหรือใช้หลายคน ตามความหมายของวรรค (ค) ผู้รับมอบอำนาจแต่ละคนก็จะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ คนละ 30 บาทต่อการติดต่อ เช่น ใช้ผู้รับมอบอำนาจ 2 คน ก็จะต้องเสียอากรแสตมป์ รวม 60 บาท

อากรแสตมป์ 30 บาท มีจำหน่ายที่ไหนบ้าง?

· ไปรษณีย์ไทย สามารถหาซื้อ อากรแสตมป์ ได้ที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเข้าไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าต้องการซื้ออากรแสตมป์จำนวนเท่าไหร่ หรือหากใครไม่แน่ใจว่าเอกสารของตัวเองใช้อากรแสตมป์จำนวนเท่าไหร่ก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อช่วยป้องกันความผิดพลาด

· กรมสรรพากร สามารถหาซื้อได้ทุกสาขาเช่นกัน เพราะกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารทางราชการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องติดอากรแสตมป์อยู่แล้ว จึงมีจำหน่ายสำหรับผู้ที่มาติดต่อเพื่อความสะดวก หากใครหาไม่เจอก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลย

· จุดให้บริการของรัฐ หรือสถานที่ราชการต่าง ๆ ที่โดยส่วนใหญ่จะมีวางจำหน่ายเพื่อความสะดวกในการจัดทำเอกสาร

· ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน เช่น ร้าน 7 – 11, ร้านหนังสือ, ร้านเครื่องเขียน ที่มักจะมีแสตมป์จำหน่าย ซึ่งในแต่ละสาขาอาจไม่เหมือนกัน บางสาขามี บางสาขาอาจไม่มี จึงควรสอบถามก่อนว่ามีจำหน่ายหรือไม่ 

· ช่องทางออนไลน์ หากใครไม่สะดวกเดินทางก็สั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ได้ มีให้เลือกหลายแบบ สั่งซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน ไม่ว่าต้องการเท่าไหร่ก็สั่งซื้อได้เลย มีบริการจัดส่งถึงที่บ้าน และอย่าลืมเลือกร้านค้าที่ดูน่าเชื่อถือ มีประวัติการขายที่ดีและมีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ เพื่อไม่ต้องซื้อจากหลายร้าน

ได้ทราบเกี่ยวกับ อากรแสตมป์ กันไปแล้ว หากใครที่ไปติดต่อราชการก็อย่าลืมตรวจสอบดูให้ดีว่าเอกสารที่นำไปติดต่อนั้นใช้อากรแสตมป์จำนวนเท่าไหร่ เพื่อเตรียมไปได้ถูกต้อง ช่วยให้ประหยัดเวลาและสามารถจัดทำเอกสารได้อย่างรวดเร็ว 

อากรแสตมป์ 30 บาท