เครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำ แต่ละประเภททำงานอย่างไร มีหลักในการเลือกซื้ออย่างไร?

เครื่องสูบน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่เราเห็นกันบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทางการเกษตร อุตสาหกรรม หรือการใช้งานในบ้าน โดยมีหน้าที่หลักในการสูบน้ำหรือถ่ายเทของเหลวต่าง ๆ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง มีพลังในการดูดสูง สามารถดูดน้ำ หรือ ปั๊มน้ำได้ในปริมาณมาก เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเบาแรงและประหยัดเวลาการทำงานลงได้มาก นิยมใช้ในช่วงฤดูฝน เพราะเป็นช่วงที่น้ำเยอะและต้องการการระบายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

แบบเหวี่ยงหนีศูนย์ หรือที่หลายคนเรียกว่าปั๊มหอยโข่ง เป็นเครื่องที่นิยมใช้ทางการเกษตรและการระบายน้ำทั่วไป ทำหน้าที่ส่งน้ำออกทางท่อ ข้อดีคือ สามารถใช้ได้ทั้งน้ำแรงดันต่ำและแรงดันสูง ส่วนการทำงานมีทั้งระบบเครื่องยนต์และแบบมอเตอร์ไฟฟ้า

แบบท่อสูบ หรือท่อพญานาค ซึ่งที่เรียกแบบนี้ก็เพราะว่าท่อของปั๊มชนิดนี้มีขนาดยาวยื่นออกมา แต่ส่วนมากแล้วจะยาวไม่เกิน 7 เมตร ใช้สำหรับสูบน้ำหรือระบายน้ำก็ได้ มีแรงสูบสูง เป็นชนิดที่นิยมใช้ทางการเกษตรในการสูบน้ำออกจากบ่อหรือไร่นา สามารถสูบได้ปริมาณมาก ปากท่อมีขนาดกว้าง ทำงานได้เร็ว

แบบมีลูกสูบ สำหรับบ้านใครที่ใช้ปั๊มสูบน้ำน่าจะคุ้นเคยกับเครื่องชนิดนี้ เพราะเป็นปั๊มน้ำที่นิยมใช้งานตามบ้าน เนื่องจากเป็นเครื่องที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก และมีขนาดท่อค่อนข้างเล็ก ทำให้สูบน้ำได้ไม่เยอะ 

แบบมีใบพัดอยู่ใต้น้ำ หรือที่หลายคนเรียกว่าแบบเทอร์ไบน์ เป็นเครื่องขนาดใหญ่ที่มีใบพัดอยู่ใต้น้ำ มีประสิทธิภาพในการสูบสูง นิยมใช้เจาะบ่อบาดาล

หลักการเลือกซื้อเครื่องสูบน้ำ 

เลือกประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งาน แต่ละประเภทผลิตออกมาให้มีประโยชน์การใช้งานที่แตกต่างกัน จึงควรเลือกประเภทที่เหมาะกับการใช้งานเป็นหลัก เช่น ต้องการใช้สำหรับสูบน้ำออกจากบ่อกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา เหมาะสำหรับเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบ เพราะท่อมีขนาดยาว สามารถวางพาดปากบ่อได้ ช่วยให้ดูดน้ำออกหรือเข้าได้เร็ว แต่หากต้องการใช้ในการระบายน้ำเหมาะสำหรับแบบหอยโข่ง สามารถต่อสายยางเพื่อดูดน้ำออกได้ง่าย 

เลือกขนาดที่เหมาะกับการใช้งาน เพราะมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน มีตั้งแต่ขนาดเล็กสำหรับใช้สูบน้ำในบ่อที่มีขนาดไม่ใหญ่ และเครื่องขนาดใหญ่สำหรับใช้สูบน้ำหรือระบายน้ำในบ่อที่มีขนาดใหญ่ จึงควรดูให้ดีว่าพื้นที่ใช้งานนั้นเหมาะสำหรับขนาดไหน หากใช้งานทั่วไปขนาดเล็กหรือขนาดกลางก็ถือว่าทำงานได้ดี แต่หากใช้ทำการเกษตรหรือการสูบน้ำโดยเฉพาะ ควรเลือกรุ่นที่มีขนาดใหญ่ เพราะมีกำลังการสูบน้ำที่มากกว่าและสูบได้เร็วกว่า ช่วยให้ไม่เสียเวลาในการใช้งาน

เลือกจากระบบการทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ แบบเครื่องยนต์และแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยแบบเครื่องยนต์จะทำงานโดยใช้น้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลในการทำงาน ส่วนมากแล้วจะเป็นเครื่อง 4 จังหวะ เป็นเครื่องดูดน้ำพลังสูงมีระยะส่งน้ำไกล และสามารถสูบน้ำลึกได้หลายเมตร เป็นเครื่องอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปั๊มน้ำสำหรับอาคารบ้านเรือนหรือใช้ทางการเกษตร ส่วนแบบมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานโดยใช้ไฟฟ้า

เลือกจากความจุของถังน้ำมัน ขนาดของถังน้ำมันมีผลต่อการใช้งาน เพราะหากถังมีขนาดเล็ก จุน้ำมันได้น้อย จะทำให้สูบได้ไม่นาน แต่หากถังมีขนาดใหญ่จะใส่น้ำมันได้เยอะ และใช้งานได้นานกว่า

เลือกมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซื้อ เพราะมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ชิ้นหลักในการทำงาน หากมอเตอร์คุณภาพไม่ดี ร้อนง่าย ก็จะทำให้เครื่องพังเร็ว ควรเลือกมอเตอร์ที่มีคุณภาพสูง ทนทาน เพื่อใช้งานได้นาน ๆ 

เลือกวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน เพราะน้ำแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน มีทั้งน้ำแบบทั่วไป น้ำโคลน และน้ำที่มีสารเคมีหรือสารต่าง ๆ ที่ทำให้วัสดุตัวเครื่องหรือท่อเกิดความเสียหายเมื่อใช้งานไปนาน ๆ ได้ 

เครื่องสูบน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งการสูบ ปั๊ม และระบาย ใช้ได้กับน้ำและของเหลวทุกชนิด หากต้องการนำไปใช้งานแบบไหน อย่าลืมเลือกซื้อให้ถูกประเภทกันด้วย เครื่องสูบน้ำ

One Reply to “เครื่องสูบน้ำ”

การแสดงความเห็นถูกปิด